MAMMOVO Zajęcia dla rodziców i dzieci SMYKO – MULTISENSORYKA®

BOBASY +6miesięcy SMYKO – MULTISENSORYKA®
45 min
25 zł
MALUCHY +18 miesięcy SMYKO – MULTISENSORYKA®
45 min
25 zł
MAMMOVO SMYKI +2-3 latki SMYKO – MULTISENSORYKA®
45 min
25 zł
Kreatywne 3-4 latki MAMMOVO
45 min
25 zł

PROJEKT "Każde dziecko ma talent" Zajęcia rozwijające skrzydła.

"Zajęcia rozwijające skrzydła" dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
60 min
za darmo
Warsztat dla rodziców - Jesper Juul "NIE z miłości"
90 min
za darmo

PROJEKT "BAWIALNIA Mamy Czas" Wolna strefa zabawy dla dzieci i kawa dla rodziców.

BAWIALNIA - zajęcia otwarte dla dzieci rodziców
60 min
za darmo

Projekt "CZYTELNIA TARNOWSKICH RODZICÓW"

Spotkanie z rodzicielską literaturą
60 min
za darmo

FERIE 2019

Ferie 2019 Tydzień 1
240 min
250 zł
Ferie 2019 Tydzień 2
240 min
240 zł
O NAS

LOKALIZACJA: Zajęcia odbywać się będą w Siedzibie Stowarzyszenia MAMY TARNÓW
ul. Piłsudskiego 22a/1

REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Obowiązuje określona ilość miejsc w grupach. Obowiązuje zapis przez formularz internetowy: https://mamytarnow.nakiedy.pl/
2. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: stowarzyszenie@mamytarnow.pl lub edu@mammovo.pl
3. W przypadku zajęć odpłatnych obowiązuje przedpłata na konto organizatora:
Stowarzyszenie MAMY TARNÓW ul. Piłsudskiego 22a, 33-100 Tarnów
Numer konta: 13 1750 0009 0000 0000 3869 0639
W wyjątkowych sytuacjach opłatę można wnieść bezpośrednio przed zajęciami.

4. Wystawiamy faktury i zaświadczenia o udziale w warsztatach– prosimy o wcześniejszą informację i podanie danych.


KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. W trakcie zajęć Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swojego Dziecka i biorą za nie pełną odpowiedzialność.
2. Na zajęcia przyprowadza się tylko zdrowe dzieci.
3. Na sali, w której mają miejsce zajęcia, należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
4. Wszyscy uczestnicy zwracają się do siebie po imieniu.
5. Wszyscy uczestnicy zachowują poufność przekazywanych sobie nawzajem informacji.
6. Uczestnicy dbają o miejsce i użytkowane zabawki i pomoce edukacyjne, odkładają je na swoje miejsce .
7. Uczestnicy szanują użyczone wyposażenie, zabawki oraz pomoce edukacyjne i biorą odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia sprzętu/sali.
8. Większość produktów, z którymi pracują Dzieci (tj. masy plastyczne, farby, kolorowe wody etc) wykonywanych jest własnoręcznie przez Organizatora. Na bazie naturalnych składników spożywczych. Są to jednak materiały dydaktyczne nieprzeznaczone do spożycia i rolą Rodzica jest nie dopuszczać do ich konsumpcji. Uczestnicy, którzy spożywają produkty podczas zajęć robią to na własną odpowiedzialność.
9. Każdy z uczestników przynosi strój „roboczy” oraz skarpetki antypoślizgowe lub obuwie zamienne (w trakcie zajęć można być również na boso).
10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wykonywania zdjęć i filmów w czasie zajęć i wykorzystania ich do celów fotodokumentacji oraz marketingowych.
14. Osoba przychodząca na zajęcia akceptuje wszystkie punkty regulaminu.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia MAMY TARNÓW na ul. Piłsudskiego 22A/1.
Dojazd do lokalu odbywa się przez wjazd w podwórze pomiędzy kamienicami (do drugiej linii zabudowy). Możliwość PARKOWANIA jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego lub na ternie parkingu Urzędu Skarbowego lub ulicy Nowy Świat (do Stowarzyszenia jest bezpośrednia furtka z parkingu Urzędu Skarbowego).
MAPA dojazdowa: https://goo.gl/maps/HTQZTegNTuo

2. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie MAMY TARNÓW

KLAUZULA RODO
1) Administratorem danych osobowych (w tym: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, lub inne dane udostępnione przez Państwo) jest:

STOWARZYSZENIE MAMY TARNÓW
ul. 11 Listopada 9
33-100 TARNÓW

2) Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zajęć, warsztatów, projektów, tworzenia dokumentacji projektowej i do kontaktu w celach organizacyjnych z Państwem oraz do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody).

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności prowadzącym zajęcia, grantodawcom, operatorom granatowym, organom nadzorczym wyłącznie w celu realizacji celów wymienionych w pkt. 2;

6) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego.

7) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo pod adresem: stowarzyszenie@mamytarnow.pl lub pisemnie na adres:

STOWARZYSZENIE MAMY TARNÓW
ul. 11 Listopada 9
33-100 TARNÓW

DANE ADRESOWE

ul. Piłsudskiego 22a
33-100 Tarnów

tel. 667702883
edu@mammovo.pl
http://www.mamytarnow.pl